Περιγραφή

Πολυουρεθανικό Στεγανωτικό Hyperdesmo LV λευκό 25kgr